شعبه شمال : 02122877899 

شعبه مرکز : 02188051925  

شعبه غرب : 02144263548

آیا به دنبال یک باربری مطمئن و ارزان هستید؟؟؟

باربری و اتوبار آبی بار به عنوان مرجعی کامل از تمامی خدمات حمل و نقل برای همشهریان تهرانی آماده خدمت رسانی می باشد.

02122877899

 02188051925

 02144263548

 

 

 

شعبه شمال : 02122877899 

شعبه مرکز : 02188051925  

شعبه غرب : 02144263548